Βίντεο

Πίσω
Πώς γίνεται η κατάψυξη ωαρίων;
Η σημασία της εκπαίδευσης των γυναικών νωρίς για τη γονιμότητα και το παράθυρο γονιμότητας
Η κατάψυξη ωαρίων παρέχει καθησύχαση και όχι διασφάλιση
Σε ποια ηλικία πρέπει οι γυναίκες να σκέφτονται την κατάψυξη των ωαρίων τους;
Ποιες κοινωνικές δυσκολίες συμβάλλουν στην καθυστέρηση του οικογενειακού προγραμματισμού;
Η εκδήλωση ενημέρωσης της Gedeon Richter για τη γονιμότητα και τις εναλλακτικές διατήρησης της γονιμότητας
Γιατί αρκετοί άνθρωποι καθυστερούν να αποκτήσουν οικογένεια;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κατάψυξης ωαρίων;
Ξέρετε πότε αρχίζει να μειώνεται η γονιμότητα στις γυναίκες;
Οι ειδικοί συζητούν: “Κοινωνική Κατάψυξη Ωαρίων”