Δήλωση Απορρήτου

Η Fertilland Pharma IKE (Έδρα: Λ. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα, Ελλάδα – Αριθμός ΓΕΜΗ Εταιρείας: 128926901000 / στο εξής: “εμείς”, “εμάς” ή “Εταιρεία”) δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικότητας των ατόμων που επισκέπτονται τον ιστότοπο. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου σας ενημερώνει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από τους χρήστες, τους συνδρομητές, τους επισκέπτες (εφεξής, συνολικά, «Υποκείμενα Δεδομένων») των υπηρεσιών (στο εξής «Υπηρεσίες») του ιστότοπού μας (στο εξής «Ιστοσελίδα»). Τα Υποκείμενα Δεδομένων κάτω των 16 ετών (εφεξής «Ανήλικοι») δεν είναι επιλέξιμα για χρήση των υπηρεσιών μας και γι’ αυτό ζητάμε από τους Ανηλίκους να μην υποβάλλουν προσωπικά δεδομένα στην Εταιρεία.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου σε συνδυασμό με τους γενικούς Όρους Χρήσης και την Οδηγία Cookies. Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε τη Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση, και θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τις τυχόν αλλαγές, όταν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά η Δήλωση Απορρήτου, ανατρέχοντας στη σημείωση “Τελευταία Ενημέρωση” στην κορυφή αυτής της σελίδας.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Ο υπεύθυνος Ελεγκτής Δεδομένων είναι η Εταιρεία. Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και για την ελεύθερη διακίνηση τέτοιων δεδομένων και την ανάκληση της Οδηγίας 95/46/ΕC (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή “GDPR”), που ισχύει για αυτόν τον Ιστότοπο.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Διαχειριζόμαστε προσωπικά δεδομένα για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας σύμφωνα με κάθε αίτημά σας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς, ως Υποκείμενο Δεδομένων, θα τα διαχειρίζονται οι υπάλληλοί μας, θα διατηρούνται εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται από εμάς για νόμιμους και σχετικούς σκοπούς, για την παροχή των Υπηρεσιών μας σε εσάς.

Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και η αντίστοιχη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι:

 1.  συνδεδεμένοι με τις Υπηρεσίες μας, όπως…
  • η διεκπεραίωση των αιτημάτων σας που υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας μας, η απάντηση στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας,
  • η διατήρηση και διαχείριση βάσης δεδομένων επαγγελματιών υγείας, και η παροχή άδειας στους εγγεγραμμένους επαγγελματίες υγείας να επικοινωνούν και να έχουν πρόσβαση στα υλικά της Ιστοσελίδας μας, και,
  • η παροχή καναλιού επικοινωνίας για την κοινοποίηση προς εμάς ανεπιθύμητων ενεργειών, σχετικών με σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης (ασφάλειας φαρμάκων).
 2. για την αναγνώριση Υποκειμένων Δεδομένων που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας
 3. για να δημιουργείτε, διατηρείτε και διαχειρίζεστε το προφίλ της εγγραφής σας.
 4. για να ελέγχετε την κατάσταση της αίτησης ή του αιτήματός σας.
 5. για να επικοινωνούμε εξατομικευμένα με εσάς.
 6. για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις ή ανακοινώσεις που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών μας.
 7. για να σας στέλνουμε εξατομικευμένα ενημερωτικά δελτία (newsletters).
 8. για την προστασία και αποτροπή απάτης και κακής χρήσης, και για την παροχή ασφάλειας των επικοινωνιών στην Ιστοσελίδα μας.
 9. για να σας παρέχουμε υποστήριξη πελατών, ή
 10. για τη διαχείριση των παραπόνων – καταγγελιών και την εφαρμογή των γενικών Όρων Χρήσης, της Δήλωσης Απορρήτου και της Οδηγίας Cookies.

Μπορούμε επίσης να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς που σας έχουν κοινοποιηθεί σε πρότερο χρόνο, εφόσον τέτοιοι άλλοι σκοποί σχετίζονται άμεσα και είναι συμβατοί με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και την Οδηγία Cookies.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Εκτός και εάν επισημαίνεται διαφορετικά σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική και βασίζεται στην ελεύθερη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της. Η αποτυχία παροχής των ζητούμενων προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε από τις επικοινωνίες μας αποτελέσει άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων), θα ζητήσουμε ξεχωριστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιας μορφής επικοινωνίες.

Όσον αφορά στις ειδοποιήσεις ανεπιθύμητων ενεργειών, η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι η νομική μας υποχρέωση για συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους περί φαρμακοεπαγρύπνησης (ασφάλειας φαρμάκων).

Εάν συνάψετε σύμβαση με εμάς ή εγγραφείτε στις Υπηρεσίες μας, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 6 (παράγραφοι 1 και b) του GDPR, στον βαθμό που απαιτείται επεξεργασία για τη διαχείριση των Υπηρεσιών που ζητάτε ή για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη συμβολαίου με εμάς.

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν επίσης σε επεξεργασία στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων μας ως υπευθύνων Ελεγκτών Δεδομένων (π.χ., για την προστασία και την πρόληψη της απάτης, για τη διαχείριση των επαγγελματικών μας σχέσεων, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας, για τον χειρισμό καταγγελιών – παραπόνων και για την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να επεξεργαστούμε (συλλέξουμε) τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα από τα Υποκείμενα Δεδομένων:

 • Όνομα(προσωπικό όνομα και επίθετο). Αυτή η πληροφορία μάς επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε. Εάν συναινέσετε στην αποστολή ενημερωτικών δελτίων, πρέπει να κρατάμε αρχείο με το όνομα και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
 • Προτιμήσεις γλώσσας.Αυτή η πληροφορία μάς επιτρέπει να σας στέλνουμε κάθε επικοινωνία σε γλώσσες που αντιλαμβάνεστε.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).Αυτή η πληροφορία μάς επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε και να σας στέλνουμε επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων άμεσου μάρκετινγκ (εάν έχετε συναινέσει στη λήψη τέτοιων επικοινωνιών). Χρησιμοποιούμε επίσης το e-mail σας όταν ζητάμε σχόλια σχετικά με την ποιότητα παροχής των Υπηρεσιών μας ή σας παρέχουμε υποστήριξη πελατών.
 • Κωδικός πρόσβασης.Χρησιμοποιούμε αυτήν την πληροφορία για σκοπούς επαλήθευσης – εξακρίβωσης.
 • Πληροφορίες λογαριασμού.Κατά την εγγραφή ή την κατάργηση της εγγραφής στην Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP του συνδρομητή, και την ημερομηνία και ώρα επιβεβαίωσης στο προφίλ του. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να διατηρήσουμε την ασφάλεια τόσο της Ιστοσελίδας μας, όσο και του λογαριασμού του συνδρομητή, αλλά και για να αποτρέψουμε τις πλαστές εγγραφές.
 • Πληροφορίες για ανεπιθύμητες ενέργειες.Αυτές οι πληροφορίες μάς είναι απαραίτητες για την επεξεργασία, διερεύνηση και κοινοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών στον ρυθμιστή. Η ειδοποίησή σας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του αναφέροντος, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση e-mail σας. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει: Το επάγγελμά σας – Πληροφορίες ασθενούς – Τα αρχικά του ασθενούς – Ημερομηνία γέννησης του ασθενούς – Ηλικία του ασθενούς – Φύλο του ασθενούς. Περιγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων που παρουσιάστηκαν. Περιγραφή των παράλληλων αποτελεσμάτων, των ανεπιθύμητων συνθηκών, του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς, άλλων ασθενειών, με ελεύθερο κείμενο. Ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν, όπως ο θάνατος. Άμεση απειλή για τη ζωή, απαραίτητη θεραπεία, επίμονη ή σημαντική επιδείνωση της υγείας, ή απώλεια λειτουργίας. Αναφορά για το αν εμφανίστηκαν επίκτητα ή γενετικά ελαττώματα. Πληροφορίες για φάρμακα. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της φαρμακευτικής αγωγής. Άλλα φάρμακα / ουσίες που λαμβάνονται.
 • Πληροφορίες μηνύματος.Θα κρατήσουμε αρχεία με τις επικοινωνίες μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραπόνων που υποβάλατε, αλλά και αποδεικτικών ανάγνωσης, με σκοπό να σας παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση τυχόν καταγγελιών.
 • Γενικές πληροφορίες χρήσης.Πληροφορίες που μας ενημερώνουν για το πώς χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων αναζήτησης, μιας καταγραφής των αναζητήσεων που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας και της δραστηριότητας περιήγησης (συμπεριλαμβανομένων: διεύθυνση IP, ώρα επίσκεψης, σελίδες που επισκέπτεστε, αλληλεπιδράσεις στη σελίδα, περιορισμένες λεπτομέρειες για πληροφορίες τοποθεσίας, συσκευή και λογισμικό του χρήστη, επισκέψεις για πρώτη φορά ή επαναλαμβανόμενες, πληροφορίες για την πηγή επισκεψιμότητας). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας προς εσάς, αλλά και για να εντοπίσουμε πιθανές περιοχές βελτίωσης στην ποιότητα των Υπηρεσιών μας.

Οι Υπηρεσίες μας δεν έχουν σκοπό τη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τα Υποκείμενα Δεδομένων, εκτός από τις πληροφορίες για ανεπιθύμητες ενέργειες (δεδομένα υγείας) για σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIES;

Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να σας ξεχωρίζει από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στην Ιστοσελίδα και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώνουμε την Ιστοσελίδα μας.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, εάν συμφωνείτε. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην Ιστοσελίδα μας, διαβάστε την ξεχωριστή Οδηγία για τα Cookies εδώ.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Μόνο αρμόδια, εξουσιοδοτημένα άτομα και τμήματα της Εταιρείας θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία άτομα έχουν ουσιαστική ανάγκη να γνωρίζουν αυτά τα δεδομένα, για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων τους. Δε θα αποκαλύψουμε κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, σε εξωτερικούς οργανισμούς ή φορείς, εκτός εάν ορίζεται παρακάτω ή εκτός εάν συναινείτε στη μεταφορά δεδομένων, ή αν η μεταφορά δεδομένων απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

ΓΙΑ ΠΟΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα όχι για περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους αυτά τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία (συλλέχθηκαν), εκτός εάν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους να επεξεργαστούμε περαιτέρω συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. (Ανώτατη διάρκεια 10 έτη)

Θα διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα εάν:

 1. αποσύρετε τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων και δεν υπάρχει άλλο νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία,
 2. έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία δεδομένων και δεν υπάρχουν υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων ή εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ,
 3. τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, και
 4. τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με κάποια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.

Η διαγραφή δεν ισχύει στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με κάποια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία ή για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία (εάν υπάρξει κάποια). Επίσης, για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον, για επιστημονικούς ή ιστορικούς – ερευνητικούς σκοπούς, ή για στατιστικούς σκοπούς. Αλλά και για την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Στην περίπτωση εγγραφών ή συνδρομών επαγγελματιών υγείας στην Ιστοσελίδα μας που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα για μία περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση ολοκληρωμένων εγγραφών ή συνδρομών, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και διατηρούμε τον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα μας έως ότου αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ή ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή να διαγραφείτε από τα ενημερωτικά δελτία μας ή άλλες επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ.

Τα δεδομένα ανεπιτυχών αιτήσεων εργασίας θα διατηρηθούν για περίοδο έξι (6) μηνών, η οποία υπολογίζεται από την υποβολή της αίτησής σας, εκτός εάν συναινείτε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μελλοντικές αιτήσεις. Αντίστοιχα, τα δεδομένα επιτυχημένης αίτησης εργασίας θα διατηρηθούν έως ότου ξεκινήσει η εργασιακή σχέση, με σημείο έναρξης την υποβολή της αίτησής σας.

ΠΟΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ;

Εκτός και εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά σε αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου ή σε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μας, δε μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια χώρα ή περιοχή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Όλα τα πρακτικά και λογικά μέτρα θα ληφθούν για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε είναι ακριβή. Παρακαλούμε, επικαιροποιήστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και για να αποφύγουμε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, αντιγραφή, τροποποίηση, διάθεση, διαγραφή ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ηλεκτρονική μεταφορά των πληροφοριών δεν μπορεί να είναι απολύτως ασφαλής. Χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα κρυπτογράφησης Secure Sockets Layer (“SSL”) και κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι έχετε την υψηλή υποχρέωση να διατηρείτε ασφαλείς τις πληροφορίες κωδικού πρόσβασης και να μην κοινοποιείτε αυτά τα δεδομένα σε τρίτα άτομα.

Κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε σχετικά με πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τα προϊόντα μας, θα είναι προσβάσιμη μόνο σε περιορισμένο αριθμό ανθρώπων του προσωπικού μας, που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, προκειμένου να εκτελέσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα με τη χρήση αυτών των δεδομένων. Τα δεδομένα προστατεύονται με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ;

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, να επικαιροποιήσετε, να επισημάνετε ή να αποκλείσετε ατελή, λανθασμένα, ακατάλληλα ή παλιά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που κρατάμε για εσάς είναι ελλιπές, λανθασμένο ή ξεπερασμένο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις εντός είκοσι πέντε (25) ημερών. Όλα τα πρακτικά και λογικά μέτρα θα ληφθούν για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε είναι ακριβή. Θα επισημάνουμε προσωπικά δεδομένα εάν αμφισβητείτε την ορθότητα ή τη μη επικαιροποιημένη κατάστασή τους και τέτοια αξίωση δεν μπορεί να επαληθευτεί χωρίς αμφιβολία. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά ενδέχεται να απαιτείται από τον νόμο να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες και να μην τις διαγράψουμε (ή να τις αποκλείσουμε ή να επισημάνουμε αυτές τις πληροφορίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οπότε θα συμμορφωθούμε με το αίτημα διαγραφής μόνο αφού έχουμε εκπληρώσει τέτοιες απαιτήσεις).

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το ποια προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Θα απαντήσουμε σε σχετικό σας αίτημα για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα το συντομότερο δυνατό, πάντα εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την υποβολή του το αργότερο. Ενδέχεται να ζητήσουμε την παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών, απαραίτητων για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας. Επίσης, διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η μεταφορά προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη αποκλειστικά για την εκτέλεση συμβατικής υποχρέωσης ή απαραίτητη για την εφαρμογή του νόμιμου συμφέροντος του δικού μας, ενός παραλήπτη δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου (εκτός εάν η επεξεργασία δεδομένων είναι υποχρεωτική), καθώς επίσης και εάν επιτρέπεται από τον νόμο. Τέτοιας μορφής ένσταση θα διερευνηθεί από εμάς εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη στιγμή της υποβολής της.

Εάν δε συμφωνείτε με την απόφασή μας σχετικά με οποιαδήποτε ένσταση, έχετε το δικαίωμα να κινήσετε δικαστική διαδικασία μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της απόφασης απόρριψης αυτής της ένστασης.

Εάν θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας για την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων που εποπτεύει τις δραστηριότητες της Εταιρείας, δηλαδή τον Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών (FDPIC) (ιστότοπος: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html, τηλέφωνο: +41 (0) 58 462 43 95, διεύθυνση email: [email protected]), ή με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων που βρίσκεται στο αντίστοιχο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βρίσκεται η συνήθης κατοικία, ο τόπος εργασίας ή ο τόπος της εικαζόμενης παράβασης.

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Αυτοί οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και ρυθμίζονται από τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστοτόπου, πέραν της Ιστοσελίδας μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τον κλάδο μας ή για να σας προσκαλέσουμε σε εκδηλώσεις. Έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία για άμεσο μάρκετινγκ ή να αντιταχθείτε σε άλλη επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στέλνοντάς μας ένα e-mail, ή μπορείτε να διαγραφείτε από τη λήψη περαιτέρω ενημερωτικών δελτίων, χρησιμοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε τέτοιο ενημερωτικό δελτίο.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα και αιτήματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, από τα Υποκείμενα Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα ειδικά κανάλια επικοινωνίας της Εταιρείας (e-mail: [email protected]).