Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης») καθορίζουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των υπηρεσιών και των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής «Ιστότοπος»). Με την είσοδο σε αυτόν τον Ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την πρώτη επίσκεψή σας στον Ιστότοπο. Εάν δε συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Ο Ιστότοπος λειτουργεί και συντηρείται από την εταιρεία Fertilland Pharma IKE (Έδρα: Λ. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα, Ελλάδα – Αριθμός ΓΕΜΗ Εταιρείας: 128926901000 / στο εξής: “εμείς”, “εμάς” ή “Εταιρεία”).

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε ή να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας αυτή τη δημοσίευση. Μπορείτε να προσδιορίσετε πότε οι Όροι Χρήσης αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά ανατρέχοντας στη σημείωση “Τελευταία Ενημέρωση”, στην κορυφή αυτής της σελίδας. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων, για μελλοντική αναφορά.

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και συγκεκριμένων διατάξεων που εμφανίζονται σε άλλα σημεία του Ιστοτόπου, τότε οι παρόντες Όροι Χρήσης θα υπερισχύουν.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου και οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των αδειοδοτών της Εταιρείας και σας παρέχουμε μόνο μια περιορισμένη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη εκχωρήσιμη άδεια για τη χρήση του περιεχομένου που διατίθεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτού του είδους το περιεχόμενο προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα τα δικαιώματα αυτής της μορφής διατηρούνται. Η ιδιότητά μας (και αυτή των αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών περιεχομένου στον Ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται. Πρέπει να διατηρήσετε και να σημειώσετε τυχόν σχόλια σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα οποία περιγράφονται σε σελίδες που λαμβάνονται και εκτυπώνονται από αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν έχετε την άδεια να χρησιμοποιείτε το όνομα της Εταιρείας μας, καθώς και τα εμπορικά σήματα, χωρίς πρώτα να λάβετε τη συγκατάθεσή μας προς αυτό.

Επίσης, δεν επιτρέπεται, εν μέρει ή πλήρως, να διανείμετε, να τροποποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του συγκεκριμένου Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του περιεχομένου, των εικόνων, του ήχου και του βιντεοσκοπημένου υλικού, για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς προηγουμένως να έχετε λάβει τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο, όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον Ιστότοπο υπόκειται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, χωρίς την άδεια της Εταιρείας και των σχετικών υπευθύνων, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παρά μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με τις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ή με τις διατάξεις που ορίζονται στο κείμενο στον συγκεκριμένο Ιστότοπο.

Η Εταιρεία και άλλα τρίτα πρόσωπα δεν πρόκειται να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν σε εσάς κανένα από τα προσωπικά ή ιδιόκτητα συμφέροντα ή εξουσιοδοτήσεις που κατοχυρώνονται από τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που χαρακτηρίζονται ως τέτοια.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αυτός ο Ιστότοπος και οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε άτομα που κατοικούν στην Ευρώπη. Δεν πιστοποιούμε ότι το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπό μας ή μέσω αυτού είναι κατάλληλο για χρήση ή διαθέσιμο σε άλλες τοποθεσίες.

Μπορείτε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο με δική σας ευθύνη. Το περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή ή διάγνωση στην οποία θα πρέπει να βασίζεστε. Δεν μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλευτική ή σύσταση και τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να μη χρησιμεύουν ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιατρικών πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, οι οποίες, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις λεπτομερείς ιατρικές συμβουλές, που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ασθενούς. Ούτε αυτός ο Ιστότοπος, ούτε το περιεχόμενό του προορίζονται για να αντικαταστήσουν τις συμβουλές ή τη διάγνωση ενός επαγγελματία υγείας. Σας συμβουλεύουμε να ζητάτε πάντα βοήθεια από έναν αρμόδιο επαγγελματία υγείας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να διορθώσουμε ή/και να βελτιώσουμε το τρέχον περιεχόμενο, καθώς και τα προγράμματα και τα προϊόντα που περιγράφονται στις πληροφορίες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Καταβάλλουμε κάθε λογική προσπάθεια για την ενημέρωση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας, αλλά δεν κάνουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή πιστοποίηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

Σε περίπτωση που είστε επαγγελματίας χρήστης ή επαγγελματίας υγείας, εξαιρούμε όλους τους σιωπηρούς όρους, εγγυήσεις, δηλώσεις ή άλλους όρους που ενδέχεται να ισχύουν για αυτόν τον Ιστότοπο ή για οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν. Εάν είστε καταναλωτής-χρήστης, παρέχουμε τον Ιστότοπό μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση, και συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς.

Δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε με κανέναν τρόπο την ευθύνη μας σε εσάς, όπου θα ήταν παράνομο να γίνει αυτό. Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε η Εταιρεία, ούτε άλλα άτομα που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας, ευθύνονται για οποιοδήποτε λάθος, ζημιά, απώλεια δεδομένων ή οποιοδήποτε σφάλμα στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, το οποίο μπορεί να προκύψει – άμεσα, έμμεσα ή κατά λάθος – στη σύνδεση, την περιήγηση ή τη λήψη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Μπορούμε να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα όλου ή μέρους του Ιστοτόπου μας για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους, χωρίς να δώσουμε καμία εξήγηση ή προηγούμενη ειδοποίηση.

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Όπου αυτός ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και πηγές που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη γενική σας πληροφόρηση. Τέτοιοι σύνδεσμοι δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως να έχουν έγκριση από εμάς για τους συνδεδεμένους ιστοτόπους ή για τις πληροφορίες που ενδεχομένως λαμβάνετε μέσω αυτών. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων ή πηγών. Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες και υλικό που ανεβάζουν άλλοι χρήστες του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων πινάκων ανακοινώσεων, ηλεκτρονικών χώρων συζητήσεων (chat rooms) ή φόρουμ. Αυτές οι πληροφορίες και το υλικό δεν έχουν επαληθευτεί, ούτε εγκριθεί από εμάς. Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στον Ιστότοπό μας δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Κατά τη χρήση του Ιστοτόπου μας συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και οδηγίες. Περιμένουμε από τους χρήστες του Ιστοτόπου να σέβονται τον νόμο καθώς και τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των άλλων.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στον Ιστότοπό μας:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
 • Με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο ή δόλιο, ή που έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 • Με σκοπό να βλάψετε ή να επιχειρήσετε να βλάψετε ή να παραβιάσετε με άλλον τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα ή την αξιοπρέπεια των άλλων.
 • Για την πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε εκπροσώπου της Εταιρείας.
 • Για τη μετάδοση ή την προώθηση αποστολής τυχόν ανεπιθύμητων ή μη εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων ή άλλου διαφημιστικού υλικού, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοια προώθηση.
 • Για να φωτογραφίσετε ή να αντικατοπτρίσετε οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου.
 • Για να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων, ‘κατεβάζοντας’ και αποθηκεύοντας περιεχόμενο του Ιστοτόπου.
 • Για να διαβιβάζετε, εν γνώσει σας, τυχόν δεδομένα, να στέλνετε ή να “ανεβάζετε” οποιοδήποτε υλικό περιέχει ιούς, κακόβουλα λογισμικά (Trojan horses), παράσιτα, λογισμικό υποκλοπής spyware, adware ή άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για να επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού του υπολογιστή, ή
 • Για να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στον διακομιστή όπου είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που πιθανώς συνδέεται με τον Ιστότοπό μας. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές.

Εάν ενημερωθούμε για οποιαδήποτε δραστηριότητα, πληροφορία ή υλικό που δημοσιεύθηκε, μεταδόθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπό μας, παραβιάζοντας ενδεχομένως αυτούς τους Όρους Χρήσης, έχουμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να καταργήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες ή υλικό, ή να τερματίσουμε την από μέρους σας χρήση των Ιστοτόπων μας, με άμεσο αποτέλεσμα. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύθηκε ή “ανέβηκε” από εσάς στον Ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή του δικαιώματός του στην ιδιωτικότητα (απόρρητο).

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μπορεί να θέσουμε στη διάθεσή σας ένα φόρουμ (ηλεκτρονικό χώρο συζητήσεων) και άλλες διαδραστικές υπηρεσίες, μέσα από αυτόν τον Ιστότοπο.

Όλα τα σχόλια, οι δημοσιεύσεις και οι αναρτήσεις που θα υποβάλλονται στο φόρουμ και τις δημόσιες διαδραστικές υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε κάποια μορφή ελέγχου. Έχουμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε συνεχώς την ανταλλαγή ιδεών, και άλλων αναρτήσεων και σχολίων που εμφανίζονται στα φόρουμ του Ιστοτόπου. Ωστόσο, το περιεχόμενο της παραπάνω διαδικασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δέσμευση που αναλήφθηκε από εμάς και, κατά συνέπεια, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δε θα αναλάβουμε την ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα, αποτυχία, ψευδή δήλωση ή ανακρίβεια μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο που θα παρουσιάζεται στις προαναφερθείσες σελίδες. Όταν χρησιμοποιείτε το φόρουμ μας ή οποιεσδήποτε άλλες διαδραστικές υπηρεσίες παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου μας, ή όποτε χρησιμοποιείτε μια λειτουργία που σας επιτρέπει να “ανεβάζετε” περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με το πνεύμα και το γράμμα των ακόλουθων προτύπων (“Πρότυπα Περιεχομένου”).

Τα Πρότυπα Περιεχομένου ισχύουν για κάθε μέρος οποιασδήποτε συνεισφοράς, δημοσίευσης ή υποβολής οποιουδήποτε είδους, καθώς και για το σύνολό τους. Σύμφωνα με τα Πρότυπα Περιεχομένου, οι συνεισφορές και οι υποβολές πρέπει να:

 • Έχουν ακρίβεια (όταν παρουσιάζουν δεδομένα).
 • Έχουν μετριοπάθεια (όπου διατυπώνουν απόψεις), και
 • Να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελβετία, το GDPR, αλλά και με τη νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας από την οποία δημοσιεύονται.

Για να είναι σε συμμόρφωση με τα Πρότυπα Περιεχομένου, οι δημοσιεύσεις και οι υποβολές δεν πρέπει να:

 • Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό το οποίο είναι άσεμνο, προσβλητικό, κακοπροαίρετο ή εριστικό.
 • Προωθούν οποιασδήποτε μορφής σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Προωθούν τη βία.
 • Προωθούν τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
 • Παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων ή εμπορικά σήματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 • Είναι πιθανό να εξαπατήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • Παραβιάζουν τυχόν νομικές υποχρεώσεις που αναφέρονται σε τρίτα μέρη, όπως οι συμβατικές υποχρεώσεις ή οι υποχρεώσεις εμπιστοσύνης.
 • Προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
 • Είναι απειλητικές, προσβλητικές ή παραβιάζουν το απόρρητο άλλων προσώπων, ή προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπους προβληματισμούς.
 • Είναι πιθανό να παρενοχλούν, να αναστατώνουν, να ντροπιάζουν, να ανησυχούν ή να προβληματίζουν οποιοδήποτε άλλο άτομο.
 • Χρησιμοποιούνται για την πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή για την ψευδή παρουσίαση της ταυτότητά σας ή της σχέσης με οποιοδήποτε άτομο.
 • Δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι προέρχονται από την Εταιρεία, αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
 • Υποστηρίζουν, προωθούν ή βοηθούν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, όπως (για παράδειγμα) την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ή την κατάχρηση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή
 • Προωθούν ή συστήνουν προϊόντα που δεν μπορούν να διανεμηθούν ή να διαφημιστούν νόμιμα, ή προϊόντα των οποίων η διανομή αποτελεί εγκληματική ή άλλη παράνομη πράξη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως η δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου σχετίζεται με τη διαφήμιση φαρμάκων που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εκτιμήσουμε και να εντοπίσουμε εγκαίρως τυχόν πιθανούς κινδύνους για τους χρήστες από τρίτα μέρη, όταν χρησιμοποιούν το φόρουμ που λειτουργεί στον Ιστότοπό μας και, σε κάθε περίπτωση, θα αποφασίσουμε εάν είναι κατάλληλο το να χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο της σχετικής υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του είδους του ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί) για την ανάδειξη και αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επιβλέπουμε, να παρακολουθούμε ή να εποπτεύουμε το φόρουμ ή οποιαδήποτε άλλη διαδραστική υπηρεσία παρέχουμε στον Ιστότοπό μας και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας από έναν χρήστη, κατά παράβαση των Προτύπων Περιεχομένου μας, είτε η υπηρεσία αυτή ελέγχεται, είτε όχι.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε υποβολή περιεχομένου και να επιλέξουμε να συμπεριλάβουμε ή να μη συμπεριλάβουμε μια τέτοια υποβολή στα φόρουμ ή, άλλως, στον Ιστότοπό μας. Επίσης, θα αποφασίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν υπήρξε παραβίαση των Προτύπων Περιεχομένου μας ή των κανόνων συμπεριφοράς μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου μας από μέρους σας (συμπεριλαμβανομένου του φόρουμ και οποιωνδήποτε άλλων διαδραστικών υπηρεσιών).

Σε περίπτωση που προκύψει παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που κρίνουμε κατάλληλες και απαραίτητες. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την προώθηση και τη διαφήμιση φαρμάκων και ιατρικών συσκευών. Για παράδειγμα, φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται στο ευρύ κοινό. Μετά από ειδοποίηση, θα καταργούμε και θα τροποποιούμε τις υποβολές περιεχομένου και τα σχόλια που μπορεί να χαρακτηριστούν ως παράνομη διαφήμιση φαρμάκων.

Εάν βρείτε οποιοδήποτε σχόλιο, υποβολή ή δημοσίευση που κρίνετε ότι παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης, είναι παράνομη ή παραβιάζει τα Πρότυπα Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, παρακαλούμε κοινοποιήστε τη στον επόπτη του Ιστοτόπου μέσω email. Σε σχέση με την ειδοποίησή σας, παρακαλούμε προσδιορίστε το αμφισβητούμενο περιεχόμενο και την ακριβή θέση του. Εάν διαπιστώσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι η ειδοποίησή σας είναι δικαιολογημένη, θα απομακρύνουμε το σχετικό περιεχόμενο και θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εάν χρειάζεται.

Κάθε περιεχόμενο που “ανεβάζετε” στον Ιστότοπό μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας στο περιεχόμενό σας, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να μας παραχωρήσετε μια περιορισμένη άδεια χρήσης, αποθήκευσης και αντιγραφής αυτού του περιεχομένου, όπως και διανομής και διάθεσής του σε τρίτους. Καθώς οι πληροφορίες που παρέχετε είναι μη εμπιστευτικές, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε και να αναπτύξουμε οποιεσδήποτε ιδέες, μεθόδους ή τεχνογνωσία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της κατασκευής των προϊόντων μας.

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπός μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένος από σφάλματα, κακόβουλα προγράμματα ή ιούς. Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας των πληροφοριών σας, των προγραμμάτων και της πλατφόρμας του υπολογιστή σας, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, αλλά και για τη σωστή χρήση αυτού. Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε λογισμικό ασφαλείας και τείχος προστασίας από κακόβουλο λογισμικό.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί ο υπολογιστής σας ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα από τον εξοπλισμό σας, κατά τη σύνδεσή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο ή την πρόσβαση, τη χρήση και την περιήγηση στο περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένου, κειμένου, εικόνας, βίντεο ή ήχου.

Επιπροσθέτως, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές, απώλειες ή κόστος που ενδέχεται να προκύψει από την ακατάλληλη λειτουργία ή δυσλειτουργία του Ιστοτόπου μας ή από άλλες, παρόμοιες αιτίες.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Δήλωση Απορρήτου και η Οδηγία Cookies προσδιορίζουν τους όρους με βάση τους οποίους επεξεργαζόμαστε τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε. Κατά την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους της Δήλωσης Απορρήτου και της Οδηγίας Cookies. Οι όροι της Δήλωσης Απορρήτου και της Οδηγίας Cookies αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων Χρήσης.

Μερικές από τις Υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν απαιτούν προηγούμενη εξακρίβωση, επομένως σας παρέχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών των Υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να επισκεφθείτε συγκεκριμένες ενότητες, πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις ενότητες (ειδικά εάν είστε επαγγελματίας υγείας και εμφανίζουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο αφιερωμένο στους επαγγελματίες υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). Σε περίπτωση που αποφασίσετε να μην παρέχετε τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα, αποδέχεστε την πιθανότητα να μην έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενότητες αυτού του Ιστότοπου.

Τα κανάλια (ενότητες) αυτού του Ιστότοπου που προορίζονται για εγγεγραμμένους χρήστες (ειδικά για ασθενείς ή για επαγγελματίες υγείας στους οποίους είναι αφιερωμένο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας), συνιστούν το επαγγελματικό περιεχόμενο των σελίδων υγειονομικής περίθαλψης του Ιστοτόπου.

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μπορείτε να συνδεθείτε στον Ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δε βλάπτει τη φήμη μας ή δεν την εκμεταλλεύεται. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή αποδοχής από την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει.

9. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η μη συμμόρφωση με τους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης συνιστά ουσιαστική παραβίαση των όρων με τους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση όλων ή ορισμένων από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας.
 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη κατάργηση (απόσυρση) οποιασδήποτε δημοσίευσης ή υλικού «ανέβηκε» από εσάς στον Ιστότοπό μας.
 • Έκδοση προειδοποίησης.
 • Νομικές διαδικασίες εναντίον σας για επιστροφή όλων των δαπανών βάσει πλαισίου αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων) που προκύπτουν από την παράβαση.
 • Περαιτέρω νομικές πράξεις εναντίον σας, η
 • Κοινοποίηση αντίστοιχων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπου πιστεύουμε ότι λογικά είναι απαραίτητη.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, το αντικείμενο και ο σχηματισμός τους (και τυχόν μη συμβατικές διαφορές ή αξιώσεις) διέπονται από την ελβετική νομοθεσία.

Και τα δύο μέρη συμφωνούμε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελβετίας για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης, που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα νομική ειδοποίηση ή το αντικείμενο της.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]