Άλλες πηγές πληροφόρησης

Πίσω
Ενημέρωση για την διατήρηση της γονιμότητας από την European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
Ένας οδηγός που σας δίνει πληροφορίες για τις κατάλληλες παρεμβάσεις για τη διατήρηση της γονιμότητας καθώς και οδηγίες για να συζητήσετε με τους γιατρούς.
Fertility Europe
Ένας κεντρικός οργανισμός, που εκπροσωπεί τις επιμέρους ενώσεις ασθενών στον τομέα της (υπο)γονιμότητας, σε περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες.
Έκθεση της Αρχής Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA) για την κατάψυξη ωαρίων
Κατάψυξη ωαρίων στη θεραπεία γονιμότητας: Έκθεση Τάσεων και Αριθμών (2010-2016)
Σεπτέμβριος 2018 / Έκθεση της Αρχής Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA)
Να καταψύξω τα ωάριά μου; Ένας οδηγός με τις τελευταίες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατάψυξη ωαρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.